Αγιόκλιμα - Lonicera japonica

Αγιόκλιμα - Lonicera japonica

  • Το Αγιόκλιμα είναι ένα αναρριχώμενο φυτό με ημιαειθαλές φύλλωμα. Είναι γρήγορης ανάπτυξης και σχηματίζει πράσινα φύλλα και ανθοφορεί από τον Απριλίο έως τον Νοέμβριο με έντονα αρωματικά άσπρα άνθη. Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις.