Βερβερίδα - Berberis Thunbergii Atropurpurea

Βερβερίδα - Berberis Thunbergii Atropurpurea

  • Η Βερβερίδα είναι ένας φυλλοβόλος θάμνους που στα κλαδιά του έχει αγκάθια. Έχει χαρακτηριστικό κόκκινα φύλλα, μικρά σε μέγεθος. Ανθίζει την Άνοιξη για σύντομο διάστημα με μικρά κίτρινα ανθάκια. Γενικά είναι ανθεκτικός θάμνος και θέλει θέσεις φυτεύσεως με ένονο φως.