Τούγια Έμεραλντ - Thujia Emerald

Τούγια Έμεραλντ - Thujia Emerald

  • Η Τούγια Έμεραλντ είναι ένα κωνοφόρο δέντρο με σκούρο πράσινο φύλλο συμπαγές σε σχήμα. Σαν είδος έχει αργή ανάπτυξη ωστόσο είναι η πιο ανθεκτική ποικιλία τούγιας. Αυτή η ποικιλία δεν δημιουργεί καρπούς.