Γιουνίπερους - Juniperus

Γιουνίπερους - Juniperus

  • Τα Γιουνίπερους είναι μια κατηγορία κωνοφόρων με έρπουσα και μέση ανάπτυξη σε ύψος. Ανάλογα το είδος έχουν διάφορα χρώματα και σχήμα φυλλώματος. Χρησιμοποιόυνται για εδαφοκάλυψη χώρων και για καλλωπισμό. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ξηρασία.