Κέδρος Ντεοντάρα ή Ιμαλαΐων - Cedrus Deodara

Κέδρος Ντεοντάρα ή Ιμαλαΐων - Cedrus Deodara

  • Ο Κέδρος Ντεοντάρα ή αλλιώς Ιμαλαΐων είναι ένα κωνοφόρο δέντρο με σχήμα πυραμίδας. Το σχήμα του φυλλώματος είναι βελονοειδές με γκριζοπράσινο χρώμα. Τα κλαδιά έχουν την τάση να γέρνουν ελαφρώς προς τα κάτω. Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις ωστόσο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάποια από τα φύλλα-βελόνες μπορεί να πέσουν.