Καρυδιά - Juglans Regia

Καρυδιά - Juglans Regia

  • Η Καρυδιά είναι ένα φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη. Καρποφορεί το φθινόπωρο, με καρπούς που έχουν σχήμα οβάλ και πράσινο φλοιό. Προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη και χρειάζεται μέτριας υγρασίας έδαφος. 

    Διαθέσιμες Ποικιλίες:

    1. Κλασσική
    2. Chandler
    3. Franquette