Καστανιά - Castanea Sativa

Καστανιά - Castanea Sativa

  • Η Καστανιά είναι ένα φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη. Ανθοφορεί το καλοκαίρι με άνθη χρώματος κιτρινοπράσινο και στη συνέχει καρποφορεί. Απαιτεί όξινα εδάφη με ψυχρό κλίμα περιοχές. Δεν έχει αντοχή στην πολύ υγρασία του εδάφους.

    Διαθέσιμες ποικιλίες: 

    1. Μαρώνειας: Ποικιλία με καρπό μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, σχήμα ελλειπτικό ή σφαιρικό και χρώμα καστανό.
    2. Βόλου:Ποικιλία με καρπό μεγάλου μεγέθους και σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού είναι ανοιχτό καφέ - κοκκινωπό.