Αγγελική Νάνα- Pittosporum Tobira Nanum

Αγγελική Νάνα - Pittosporum Tobira Nanum

  • Η Αγγελική Νάνα έχει τα ίδια χαρακτηρικά με την Αγγελική με μονή διαφορά ότι αυτό το είδος δεν μεγαλώνει σε ύψος. Επίσης έχει πιο συμπαγή ανάπτυξη φυλλώματος. Χρησιμοποείται σαν μέσο εδαφοκάλυψης καθώς και για καλλωπισμό σε βραχόκηπους και μπαλκόνια.