Βερβερίδα Νάνα - Berberis Thunbergii Atropurpurea Nana

Βερβερίδα Νάνα - Berberis Thunbergii Atropurpurea Nana

  • Η Βερβερίδα Νάνα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Βερβερίδα απλά πιο συμπαγή ανάπτυξη και δεν αναπτύσεται σε ύψος.