Τζιτζιφιά (Χουρμάς) - Ziziphus Jujuba

Τζιτζιφιά (Χουρμάς) - Ziziphus Jujuba

  • Η Τζιτζιφιά είναι ένα φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο. Κατά την ανάπτυξη του τα κλαδιά κρέμμονται και πάνω σε αυτά υπάρχουν αγκάθια. Σχηματίζει καρπούς που αρχικά είναι πράσινοι και προς τον χειμώνα καθώς ωριμάζουν αποκτούν καφέ χρώμα. Προτιμά ηλιόλουστες θέσεις φυτεύσεως σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη.