Κρανιά - Cornus Mas

Κρανιά - Cornus Mas

  • Η Κρανιά είναι ένας καρποφόρος φυλλοβόλος θάμνος που καρπίζει το φθινόπωρο. Οι καρποί έχουν κόκκινο χρώμα. Ανθίζει την άνοιξη με κίτρινα άνθη, Προτιμά περιοχές με υψηλό υψόμετρο για την φυτέυση.