Μύρτιλο - Blueberry Vaccinium Myrtilus

Μύρτιλο - Blueberry Vaccinium Myrtilus

  • Το Μύρτιλο είναι ένας καρποφόρος φυλλοβόλος θάμνος. Προτιμά όξινα εδάφη για την φύτευση του καθώς και περιοχές με υψόμετρο. Καρποφορεί με μπλε μικρούς καρπούς.

Το Μύρτιλο είναι ένας καρποφόρος φυλλοβόλος θάμνος. Προτιμά όξινα εδάφη για την φύτευση του καθώς και περιοχές με υψόμετρο. Καρποφορεί με μπλε μικρούς καρπούς.