Κουμαριά - Arbutus Unedo

Κουμαριά - Arbutus Unedo

  • Η Κουμαριά είναι ένας αειθαλής θάμνος με ορθή ανάπτυξη. Το φύλλωμα του είναι σκληρό και γυαλιστερό με πράσινο χρώμα. Ανθοφοροεί το φθινόπωρο με άνθη που κρέμονται χρώματος λευκό και στην συνέχεια καρπίζει. Μάλιστα καρποί και άνθη μπορεί να συνυπάρχουν. Προτιμά ημισκιερές θέσεις φυτεύσεως και όξινα εδάφη.