Πλάτανος - Platanus

Πλάτανος - Platanus

  • Ο Πλάτανος ή αλλιώς Πλατάνι είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο που χρησιμοποιέιται για σκίαση. Το σχήμα της κόμης είναι σφαιρικό. Το φύλλωμα του είναι πολύ μεγάλο και έχει σκούροπράσινο χρώμα που το φθινόπωρο αλλάζει σε κιτρινωπό. Σχηματίζει σφαιρικούς καρπούς που αρχικά είναι πράσινοι στο χρώμα και καφετιάζουν το φθινόπωρο. Σαν είδος είναι πολύ ανθεκτικό.