Κατάλπη - Catalpa

Κατάλπη - Catalpa

  • Η Κατάλπη είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο που χρησιμοποιέιται για σκίαση. Το σχήμα της κόμης είναι σφαιρικό. Το φύλλωμα της είναι πολύ μεγάλο σχηματίζοντας τρεις λοβούς και έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα. Ανθοφορεί σχηματίζοντας άσπρα άνθη. Το έδαφος δεν απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες.