Ιπποκαστανιά - Aesculus Carnea

Ιπποκαστανιά - Aesculus Carnea

  • Η Ιπποκαστανιά είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο ταχείας ανάπτυξης. Έχει σύνθετο μεγάλα φύλλα που αποτελούνται από 5 μικρότερα με έντονη πράσινη απόχρωση. Ανθίζει την άνοιιξη με πράσινα άνθη και το φθινιπώρο καρπίζει. Δεν αντέχει την ξηρασία ωστόσο το έδαφος φύτευσης πρέπει να είναι καλά στραγγιζόμενο.