Συμβουλές για την χειμερινή φροντίδα των οπωροφόρων δέντρων

Συμβουλές για την χειμερινή φροντίδα των οπωροφόρων δέντρων

 • Κάθε χρόνο η περίοδος μεταξύ του μήνα Ιανουαρίου και Μαρτίου είναι πολύ σημαντική για
  την φροντίδα των οπωροφόρων δέντρων μας για να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση και
  ως συνέπεια να βοηθήσουμε στην παραγωγικότητα των δέντρων.

  Πολύ βασικό είναι το κλάδεμα των δέντρων που συνήθως ξεκινά τον μήνα Ιανουάριο και
  μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τον Μάρτιο σε περιοχές που πλήττονται συνήθως από
  όψιμους παγετούς. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους διάφορους τύπους κλαδεμάτων:
  1. Το πιο βασικό είναι το κλάδεμα καρποφορίας και διαμόρφωσης του σχήματος του
  δέντρου. Φροντίζουμε να υπάρχει καλός αερισμός και φωτισμός ολόκληρου του
  δέντρου. Είναι σημαντικό ότι το κλάδεμα πρέπει να είναι ‘’ζυγισμένο’’ κοιτώντας το
  δέντρο κανείς νοητά κατακόρυφα.
  2.  Αφαιρούμε παλιά γέρικα κλαδιά ή κλαδιά τα οποία έχουμε σημαδέψει ως μη
  παραγωγικά. Παράλληλα αφαιρούμε τυχόν λαίμαργα κλαδιά και κλαδιά που
  στρέφονται προς τα μέσα ή προς τα κάτω.
  3. Φροντίζουμε να μη τραυματίζουμε τα καρποφόρα όργανα των δέντρων. (Ροζέτες
  για τα πυρηνόκαρπα και ασκοί για το γιγαρτόκαρπα)
  4. Σημαντικό επίσης είναι η μείωση του μήκους των κλαδιών ώστε να μην αφήνουμε
  πολλά μάτια (οφθαλμοί). Αυτό το αποφασίζει ο καλλιεργητής με βάση την
  ευρωστία του δέντρου και την προηγούμενη χρονιά. Πρέπει να έχουμε υπόψη πως
  όσο περισσότερο μικρύνουμε το μήκος των κλαδιών τόσο περισσότερη βλάστηση
  θα έχουμε.
  Χρήσιμα TIPS για το τέλος:
  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κλαδέματος πρέπει να απολυμάνουμε
  τις πληγές του δέντρου, στα σημεία δηλαδή που εφαρμόσαμε τομές με ειδικά
  σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
  2. Καλό είναι να γίνεται απολύμανση των εργαλείων μας κατά την διάρκεια του
  κλαδέματος

  Πατήστε εδώ για να δείτε τα καρποφόρα δέντρα μας

Κάθε χρόνο η περίοδος μεταξύ του μήνα Ιανουαρίου και Μαρτίου είναι πολύ σημαντική για
την φροντίδα των οπωροφόρων δέντρων μας για να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση και
ως συνέπεια να βοηθήσουμε στην παραγωγικότητα των δέντρων.